Privacy regelement
Connect-2.nl gaat zeer zorgvuldig om met de privacy van haar bezoekers. Hoe we dit doen lees je verder op deze pagina. Indien je vragen of opmerkingen hebt over het bovenstaande, kun je altijd contact met ons opnemen via het online contactformulier.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat je persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. De wet geeft je het recht om de over jou opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt.

Hyperlinks
Connect-2.nl bevat bevat tal van verwijzingen, links naar andere websites. Ondanks het feit dat websites gescreend worden voordat ze worden opgenomen, kan Connect-2.nl niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites en de wijze waarop deze sites met privacygevoelige informatie omgaan. Voor alle duidelijkheid: zij hebben geen toegang tot jouw adresgegevens tenzij je deze zelf achterlaat.

Cookies
Connect-2.nl gebruikt, net als praktisch alle websites, cookies. Dit zijn kleine bestandjes die geplaatst worden op je computer om, volledig anoniem, surfgedrag op de website te registreren. Met behulp van de informatie die via cookies verkregen wordt, kan de website nog gebruiksvriendelijker worden gemaakt en kan de inhoud hier van worden aangesloten op de wensen van de bezoekers. Ook wordt deze informatie gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen in plaats van volledig willekeurige advertenties. Met cookies kunnen persoonlijke voorkeuren worden bewaard waardoor de site beter functioneert.

Connect-2.nl maakt gebruik van de volgende cookies:

Website analyse cookies: Dit is een cookie die ingezet wordt om het gebruik/werking van deze website te analyseren. De cookie is afkomstig van Google Analytics.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. Kijk hier voor meer informatie over cookies.